PARODONTITIS BEHANDLING

Parodontitis er en hyppig sygdom i tandsættet, som nedbryder vævene omkring tænderne så tandkødslommerne bliver fordybede, og i fremskredne tilfælde bliver tænderne løse og mistes. Desuden bør man være opmærksom på, at der kan være arvelighed for parodontitis og visse alemene sygdomme kan både forværre og forværres af parodontitis. Der kontrolleres for sygdommen ved de almindelige eftersyn. Forebyggelse er en meget vigtig faktor i forbindelse med parodontitis.


Parodontitis behandles ved enten en almindelig, en udvidet eller en kirurgisk parodontalbehandling. I bund og grund drejer det sig om en slags dybdegående tandrensning, der fjerner alle belægninger i de syge fordybede tandkødslommer. Ved en kirurgisk parodontalbehandling forkortes de dybe lommer ved en reduktion af tandkøddet.

Parodontitis er som oftest en livslang tilstand, og man må forvente gentagne behandlinger og vedligeholdende udvidede tandrensninger livet igennem.