ALMINDELIG TANDPLEJE

Hos Tandlægerne På Torvet foretager vi eftersyn med tilbud om tandrensning og individuel forebyggelse. Intervallet aftales i samarbejde med patienterne, da der er stor forskel på hvor hyppigt den enkelte har behov for eftersyn. Som regel får de fleste patienter optaget rutinemæssige røntgenbilleder hvert 2.-3. år for at optimere diagnostik af eventuel caries eller parodontitis på et tidligt stadie.


Vores klinikassistenter er uddannet til at råde og vejlede dig med hensyn til din daglige mundhygiejne, så du kan altid spørge om hjælp til dette.
Ved fyldningsterapi kan det store spørgsmål være valg af fyldningsmateriale. Det er vigtigt at gøre sig klart, at der er fordele og ulemper ved alle materialer. Der kan være forskellige grunde til det endelige valg af materiale under hensyn til den enkelte tand, destruktionens størrelse og dennes beliggenhed.

Alt i alt udføres stort set alle fyldninger i plast. Den store fordel ved plasten er at den "arbejder med" tanden og derfor nedsætter risikoen for brudlinier. Derudover har plasten absolut de bedste kosmetiske egenskaber.