note

Vigtig information

Kære patient

Vi vil informere dig om, at vi ikke længere yder tandpleje med tilskud fra regionen (sygesikringstilskud) med virkning fra den 1/8-18. Årsagen er, at der pr. 1/6-18 er indført en særlov der afløser den normale overenskomst.

 

Hvis du er i gang med et behandlingsforløb, som regionen yder tilskud til, og som er påbegyndt før den 1. juni 2018, kan du dog stadig få tilskud, til behandlingen er færdig.
Din egenbetaling af tandbehandling på de grundlæggende og forebyggende ydelser vil derfor være højere end du er vant til. Fyldningsbehandling vil kun være berørt af ændringerne i mindre grad.
Når du møder til undersøgelse eller behandling er du velkommen til at spørge til den samlede pris.

Årsagen til at vi har valgt at arbejde udenfor særloven:
Der er lovkrav om at vi skal følge de Nationale Kliniske Retningslinjer ”NKR”. ”NKR” stiller helt klare krav til hvilke ydelser der skal udføres og med hvilke intervaller. Honoraret til disse ydelser har været fastsat af overenskomsten mellem regionerne og tandlægerne. De seneste mange år er der afsat færre og færre penge til tandpleje. Overenskomstforhandlingerne i foråret, der skulle sikre dig som patient tilskud til tandbehandling, blev afbrudt og opsagt af regionerne med virkning pr. 1. Juni 2018. Regeringen har derfor besluttet at indføre en særlov, hvor der på forhånd er fjernet 300 millioner og herefter yderligere skåret i tilskuddet. Den økonomiske ramme vil kort sagt betyde; at hvis man arbejder under særloven, vil vi i perioder skulle arbejde gratis. Særloven kører på uvis tid.
Vores mål med at træde ud af særloven er at råbe politikkerne op – vi bliver nød til at gøre det klart at der INGEN rimelighed er i udviklingen mere.
Vores håb er, at politikkerne får øjnene op for hvor vigtigt tandsundhed er – og at det er en del af patienternes samlede helbred. Og forhåbentlig hurtigst muligt laver en ny tandplejemodel som vi alle kan glædes over og tilslutte os til.

Du skal vide:
Selvom vi står udenfor særloven, kan du være helt tryg som patient. Vi følger fortsat de gældende love og regler inden for vores fag: F.eks. Nationale Kliniske Retningslinjer, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, tilsyn, datasikkerhed, journalføring, autorisationloven mv. Vores patientskadeforsikring fortsætter i Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.
Sygesikringen ”danmark” yder tilskud som tidligere.
Du skal være opmærksom på, at hvis du normalt får tilskud fra kommunen (helbredstillæg eller efter aktivlovens §§ 82 og 82A) så KAN der være ændringer idet kommunen normalt beregner dit tilskud i forhold til hvilke ydelser der er sygesikringstilskud til. Vi anbefaler at du selv tager kontakt til kommunen inden behandling, hvis du vil vide hvordan dit tilskud herfra er.
Sygesikringsgruppe 2 patienter får tilskud fra regionen trods vores udmeldelse. Hvis du som gruppe 1 patient overvejer at skifte til gruppe 2 patient skal du være meget opmærksom på at du kan risikere at betale mere i forbindelse med lægefaglig behandling.

Vi beklager de ulemper det må give dig som patient i en forhåbentlig ikke alt for lang periode.

De bedste hilsner,
Tandlægerne
Laila Friis, Mette Dyhr og Ane Jørgensen
Tandlægerne på Torvet, StegeSe vores prisliste